Algemene voorwaarden 2018

Algemeen

 

Algemeen
- De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot.
-De fotograaf behoudt het recht informatie op de website, wat betreft tarieven en afspraken, te alle tijde aan te passen.
-Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.


De fotoshoot

-Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotograaf en de klant beiden schikt.
-In geval van slecht weer (regen) mag de fotoshoot worden geannuleerd of verplaatst door de fotograaf of de klant.
-Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.

 

Betaling

-Betaling geschiedt contant of per bank binnen 5 werkdagen na de fotoshoot.
-De klant ontvangt de foto’s pas na de betaling.
-Bij klachten kan er contact met de fotograaf worden opgenomen. Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot wenselijk en mogelijk is.

 

De fotos

-Na betaling zal binnen 15 werkdagen de foto’s middels een digitaal bestand naar de klant worden toegestuurd.
-Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant Nadanja Hondenfotografie toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en - commerciële doeleinden zoals blog, portfolio, sociale media, eigen gebruik en eventuele toekomstige activiteiten.
-Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien, dan dient dit tijdig te worden gecommuniceerd met de fotograaf.
-Wil de klant vrijwel geen enkele foto online, dan zal tegen extra kosten een alternatief worden gevonden zoals......
-Nadanja Hondenfotografie speelt geen foto’s zonder toestemming aan een ander (commercieel) bedrijf door.
-Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd.
-Voor alle (digitale) nabestellingen gelden tarieven.
-De nabestellingen worden geleverd na betaling.
-De fotograaf blijft te alle tijde eigenaar van alle foto’s.
-De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet.
-Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook het bijsnijden van een foto.
-Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële) bedrijven zonder toestemming van Nadanja Hondenfotografie.

 

Privacy

Nadanja Hondenfotografie zal in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, adres) doorgeven aan derden of openbaar maken.